ทาวน์โฮม ชลบุรี

ทาวน์โฮม ชลบุรี

ทาวน์โฮม ชลบุรี ทาวน์โฮม จะมีการวางผังบ้าน เหมือนบ้านเดี่ยว แต่ราคาไม่แพง เนื่องจากทาวน์โฮม มีผนังบ้านจะติดกับเพื่อนบ้านทั้ง