ที่เที่ยวลพบุรี

ที่เที่ยวลพบุรี

ที่เที่ยวลพบุรี จังหวัดลพบุรี ไม่ได้มีดีแล้วก็สะดุดตาเพียงแค่ทุ่งทานตะวัน แต่ว่าเป็นเมืองเก่าที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เสมอกันกับอยุธยา