ขนาดมาตรฐานของห้องน้ำ

ขนาดมาตรฐานของห้องน้ำ

ขนาดมาตรฐานของห้องน้ำ กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดให้อาคารอยู่อาศัยต้องมีห้องน้ำและห้องส้วมอย่างน้อย 1 ห้อง โดยห้องน้ำและห้องส้วมหากอยู่ในห้องเดียวกัน
รีโนเวทห้องนอน

รีโนเวทห้องนอน

รีโนเวทห้องนอน ห้องนอน เป็นพื้นที่ ๆ สำคัญมากที่สุดของ บ้าน เพราะเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนเพื่อคลายความเหนื่อยล้าจากกิจกรรมในแต่ละวัน
ทาวน์โฮม 4 ชั้น

ทาวน์โฮม 4 ชั้น

ทาวน์โฮม 4 ชั้น ปัจจัยในเรื่องขนาดที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับการเงิน ทำให้ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮมได้รับความนิยม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา