โครงการบ้านหลังแรก

โครงการบ้านหลังแรก
โครงการบ้านหลังแรก

โครงการบ้านหลังแรก

โครงการบ้านหลังแรก หลังจากที่รัฐบาลได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ลดค่าโอน-จำนองเหลือ 0.01% และนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 5 ปี เพื่อช่วยคนที่ต้องการจะมี บ้าน หลังแรกและกระตุ้นเศรษกิจ ในส่วนการลดค่าโอน-จำนองเหลือ 0.01% เป็นอะไรที่ทำความเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อน แต่หลายคนยังคงไม่เข้าใจเรื่องการลดหย่อนภาษีอย่างชัดเจนเพราะมีเงื่อนไขเล็ก ๆ น้อย ๆ หลายอย่างเป็นข้อกำหนดอยู่

มาตรการลดหย่อนภาษี บ้าน หลังแรกที่ทางภาครัฐออกมาเพื่อช่วยเหลือให้การมีที่พักอาศัยหลังแรกของบุคคลทั่วไปนั้นทำได้สะดวกมากขึ้น เนื่องจากการซื้อบ้านจะสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้ ทำให้การตัดสินใจที่จะมีบ้านหลักแรกนั้นสามารถทำได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งการลดหย่อนภาษีบ้านหลังแรกนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไร บ้านแบบไหนที่เข้าร่วมโครงการ และต้องยื่นเรื่องอย่างไร ในบทความนี้มีคำตอบให้

โครงการบ้านหลังแรกได้ลดหย่อนภาษีเท่าไหร่

โครงการบ้านหลังแรกนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้มากที่สุดถึง 200,000 บาท ถ้าเป็นการซื้อบ้านที่ถูกต้องตามระเบียบของโครงการฯ ซึ่งรายละเอียดในการลดหย่อนภาษีนั้นได้แก่ ถ้าซื้อ บ้าน หลังแรกภายในปี 2562 ในราคาไม่เกิน 5,000,000 บาท จะสามารถนำเอกสารต่างๆ มาทำเรื่องลดหย่อนภาษีตามโครงการบ้านหลังแรกได้

นอกจากนี้การเข้าโครงการบ้านหลังแรก บ้าน หลังแรกนั้น ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ของบ้านให้เรียบร้อยระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะสามารถใช้ลดหย่อนภาษีในปี 2563 ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละปีนั่นเอง Phuket Villas

ทำอย่างไรจึงจะได้ลดหย่อนภาษี

ก่อนที่จะได้รับการลดหย่อนภาษีนั้นอันดับแรกต้องเป็นผู้ที่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามระเบียบของกรมสรรพากรก่อน ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่รายได้ยังไม่เข้าเกณฑ์เสียภาษีก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการลดหย่อนภาษีจากการซื้อ บ้านจัดสรร บ้านหลังแรกได้ โดยการคิดภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดานั้นจะมีอัตราการคิดดังนี้

 • มีรายได้รวมต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท ไม่เสียภาษี
 • มีรายได้รวมต่อปี 150,001 – 300,000 บาท เสียภาษี 5%
 • มีรายได้รวมต่อปี 300,001 – 500,000 บาท เสียภาษี 10%
 • มีรายได้รวมต่อปี 500,001 – 750,000 บาท เสียภาษี 15%
 • มีรายได้รวมต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท เสียภาษี 20%
 • มีรายได้รวมต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท เสียภาษี 25%
 • มีรายได้รวมต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท เสียภาษี 30%
 • มีรายได้รวมต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป เสียภาษี 35%

บ้านประเภทไหนบ้างที่เข้าหลักเกณฑ์ 

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพื่อการพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น บ้าน หม่ บ้านมือสอง หรือคอนโดมิเนียม ซื้อเงินสด หรือกู้เงินธนาคาร ล้วนแต่มีสิทธิในการขอลดหย่อนภาษีได้ทั้งสิ้น เพียงแค่ว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเหล่านั้นต้องเป็นการซื้อมาเพื่อทำการพักอาศัยจริง โดยที่ต้องไม่มีชื่อเป็นผู้ซื้อ หรือเป็นเจ้าของบ้านมาก่อน อีกทั้งยังต้องถือครองกรรมสิทธิ์ที่พักอาศัยนั้นไม่ว่าจะเป็นบ้าน หรือคอนโดมิเนียมเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี นับตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ และที่สำคัญต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

ลดหย่อนภาษีได้ 200,000 บาทจริงหรือไม่ 

การลดหย่อนภาษีของบ้าน บ้านเดี่ยว หลังแรกนั้นทางกรมสรรพากรกำหนดไว้ว่าสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แต่ในความเป็นจริงแล้วการลดหย่อนภาษีจะคิดตามอัตราการเสียภาษีเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น ถ้ามีรายได้สุทธิ 800,000 บาท/ปี จะเสียภาษีที่อัตรา 20% ถ้าซื้อบ้านในราคา 4.9 ล้านบาท จะลดหย่อนภาษีได้ 40,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงการลดหย่อนภาษีจากบ้านหลังแรกนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ลดหย่อนภาษีถึง 200,000 บาท

โครงการบ้านหลังแรก

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับการขอลดหย่อนภาษี 

การขอลดหย่อนภาษีจากโครงการบ้านหลังแรกนั้นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่ หนังสือรับรองจำนวนเงินที่ชำระค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์, หนังสือรับรองว่าเป็นการซื้อบ้าน หรือคอนโดหลังแรก, สำเนาสัญญาขาย (ท.ด.13) สำเนาสัญญาซื้อขายห้องชุดในอาคารชุด (อ.ช.23) หรือสำเนาหนังสือโอนกรรมสิทธิ์อาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดแล้วแต่กรณี, สำเนาเอกสารการกู้ยืนเงินจากสถาบันการเงินในกรณีที่เป็นการกู้เงินมาซื้อ บ้าน หลังแรก

ซึ่งเอกสารต่างๆ เหล่านี้ให้แนบไปกับแบบฟอร์มการขอลดหย่อนภาษีประจำปี หรือ ภ.ง.ด.90 นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นด้วยตัวเอง หรือการยื่นในช่องทางออนไลน์ ซึ่งในการยื่นภาษีเงินได้ทั้งสองช่องทางนั้นจำเป็นต้องกรอกข้อความในช่อง “เงินได้ที่จ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ผู้มีเงินได้) มูลค่าอสังหาริมทรัพย์” โดยกรอกมูลค่าของบ้านที่ซื้อมาลงไปเพื่อใช้คำนวณสำหรับการลดหย่อนภาษี  โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

การลดหย่อนภาษีโครงการบ้านหลังแรกปีงบ 59

สำหรับคนที่กำลังพึ่งจะ ซื้อบ้าน บ้านเดี่ยว ซื้อคอนโด เพื่ออยู่เอง หรือ นำมาปล่อย ให้เช่าคอนโด ให้เช่าบ้าน มาดูว่าเราเอาโครงการบ้านหลังแรกมาลดหย่อนภาษีอะไรกันแบบไหนได้บ้าง วันนี้เราจะมาเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดๆ ทุกประเด็น ให้เข้าใจตรงกันนะครับ

 • อสังหาฯที่เข้าเงื่อนไขมีอะไรบ้าง
  บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านหรู ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด คอนโด พูดง่าย ๆ คือต้องเป็นสิ่งก่อสร้างเพื่อพักอาศัยที่อยู่บนที่ดินเท่านั้น ส่วนคนที่ซื้อที่ดินมาหรือมีที่ดินอยู่แล้วแล้วนำมาสร้างบ้านเอง อันนี้ใช้ไม่ได้นะครับ
 • ราคาอสังหาฯต้องเท่าไร ดูยังไง
  ต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท ถามว่ายึดราคาไหน เพราะบางโครงการมีส่วนลด บางคนกู้ธนาคารมาเกินราคาซื้อขาย ราคาที่จะใช้ตามเงื่อนไขคือราคาจากสัญญาซื้อขายของกรมที่ดิน ตามหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดิน (ท.ด. ๑๓) เท่านั้น ถ้าราคาตามเอกสารนี้ไม่เกิน 3,000,000 ก็คือใช้ได้หมด ต่อให้จะกู้ธนาคารมาเกิน 3,000,000 ก็ตาม ส่วนห้องที่ราคาเกิน 3,000,000 แต่ได้ส่วนลดมาจนราคาต่ำกว่า 3 ล้าน ก็ใช้ได้ครับ เพราะผู้ขายจะต้องแจ้งราคาหลังหักส่วนลดให้กรมที่ดินอยู่แล้ว อันนี้ไม่ต้องกังวลครับ
 • ช่วงเวลาที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ตอนไหน
  ไม่ว่าจะซื้อสดหรือกู้ซื้อ จะเป็นบ้านใหม่ บ้านเดี่ยว บ้านมือสอง บ้านจัดสรร ได้หมด แต่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ในช่วง 13 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2559
 • ผู้ซื้อต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้าง
  ผู้ซื้อต้องไม่เคยเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดินหรือห้องชุดในอาคารชุดมาก่อน
  • ถ้าเคยมีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปล่า เช่นได้รับมรดกหรือซื้อมา อันนี้ได้ เพราะไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
  • ถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีสิ่งปลูกสร้างเป็น บ้าน ที่มีทะเบียนบ้านแล้ว อันนี้ไม่ได้ครับ
  • ถ้าเคยกู้ร่วมกับใครเพื่อซื้ออสังหาฯมาก่อนและตอนที่โอนกรรมสิทธิ์ยังมีชื่อกู้ร่วมกับเค้าอยู่ อันนี้ไม่ได้ ถ้าอยากได้ต้องไปถอนชื่อออกมาจากการกู้ร่วมก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์หลังใหม่ ทำยังไงให้ถามธนาคารที่กู้มานะครับ จะมีขั้นตอนอยู่

ถ้าหากเรามีบ้านแล้ว แต่เค้าจะรู้ได้ไงว่าอันไหนของเราหลังแรก และเรามีกี่หลัง จริงๆเค้าเช็คได้จากหลายอย่างครับ เช่นถ้าคุณมีบ้านแล้ว โดยกู้ซื้อมา ปกติคุณจะเอาดอกเบี้ยเงินผ่อนบ้าน บ้านหรู มาลดหย่อนภาษีอยู่แล้ว ดังนั้นมันจึงแสดงอยู่ในระบบเค้าครับ อ้าวแล้วถ้าซื้อเงินสดล่ะ ไม่มีในระบบเค้าจะรู้ได้ไง จริงๆสรรพกรเค้าไม่รู้หรอกครับ มีแต่กรมที่ดินจะรู้ว่าชื่อคุณมีกรรมสิทธิ์กี่ที่ และมันมีเอกสารที่ต้องให้เราเซ็นต์รับรองอยู่ว่าเป็นบ้านหลังแรกจริงๆ ถ้าเค้าตรวจไม่เจอคุณก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าตรวจเจอเพราะเค้าส่งชื่อคุณไปเช็คกับกรมที่ดิน คุณจะซวยเอานะครับ เพราะคุณมีเอกสารรับรองให้เค้าด้วย เตือนไว้ก่อน อย่าทำเลยครับ

 • แล้วเอามาลดหย่อนได้เท่าไร ยังไงบ้าง
  ใช้สิทธิลดหย่อนได้ 20% ของราคา บ้าน ที่ซื้อมา แต่ต้องไม่เกิน 3 ล้าน โดยจะเฉลี่ยใช้สิทธิเท่าๆ กัน 5 ปี เช่น ภูเก็ต วิลล่า

ถ้าซื้อบ้านมาในราคา 3 ล้าน จะได้ค่าลดหย่อน 600,000 บาท (มาจาก 20% ของราคา บ้าน 3,000,000 บาท) ค่าลดหย่อน 600,000 บาท นำมาเฉลี่ยใช้ 5 ปี ตกปีละ 120,000 บาท ลดหย่อนภาษีนะครับ ไม่ใช่ หักภาษีออกไปเลย อันนี้อย่าสับสนกัน ขอยืนยันอีกทีว่าคือการลดหย่อนภาษี คือ 120,000 บาทนี้ จะนำไปหักจากเงินได้พึงประเมิน เหมือนกับการที่เราลดหย่อนของ ประกันชีวิต LTF RMF นั่นแหละครับ


อ่านเพิ่มเติม ดอกเบี้ยบ้าน ธอส