พฤกษา

พฤกษา
พฤกษา

พฤกษา

พฤกษา บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2536 โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภท ทาวน์เฮ้าส์ รีวิวบ้าน เดี่ยว และอาคารชุด มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ 27 เมษายน 2548 ปัจจุบัน บริษัทฯ พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง รวมถึงในต่างประเทศ โดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ ค่านิยม และกลยุทธ์  เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ บริษัทฯ เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปที่ผลิตจากโรงงานพฤกษา พรีคาสท์  (Pruksa Precast Concrete Factory) ที่ทันสมัยในระดับโลก รวมถึงนำนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการก่อสร้าง

เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง  บ้าน ทำให้ได้รับรางวัลการันตีด้านคุณภาพในเวทีระดับโลกมากมาย พร้อมกันนี้ยังดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและโปร่งใส่ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมุ่งให้บริษัทฯ เติบโตควบคู่ไปพร้อมกับสังคมได้อย่างยั่งยืน

“พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้า ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัย ที่มีคุณค่า เพื่อทุกครอบครัวได้สัมผัสความสุข ความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน” เรามุ่งมั่นช่วยเหลือลูกค้าทุกราย เติมเต็มทุกความฝันได้เป็นเจ้าของบ้านที่มีคุณค่า เพื่อชีวิตเปี่ยมสุขทุกครอบครัว

พัฒนาการที่สำคัญ

  • ปี 2558

ในปี 2558 บริษัทฯ เริ่มใช้สโลแกน “Create Value คิดสร้างสรรค์คุณค่าเพื่อลูกค้า” ที่สะท้อนถึงการส่งเสริมค่านิยมพฤกษาในด้านการคิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Innovation เพื่อนำมาใช้ในองค์กรอย่างชัดเจน เพราะหัวใจสำคัญของธุรกิจ คือ “ความคิดสร้างสรรค์” ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่า เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม การทุ่มเทและเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง Home

ทำให้โครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภค และในปี 2558 ได้รับการจัดอันดับ เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในด้าน “ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม” จากนิตยสาร BrandAge และนิตยสาร COMPANY ในงานวิจัย “Thailand’s Most Admired Company 2015” บริษัทฯ มีแผนขยายกลุ่มลูกค้า

โดยเน้นสร้างความแตกต่างของแบบบ้านให้โดดเด่นจากคู่แข่งในตลาด และรองรับราคาที่ดินที่ปรับเพิ่มสูงมากขึ้น จึงได้พัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว 3 ชั้น ระดับพรีเมียมเป็นครั้งแรก “โครงการเดอะแพลนท์ เอลิท” บนถนนพัฒนาการ ราคาเริ่มต้น 9.7 ล้านบาท

ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญจาก 2,226.7 ล้านบาท เป็น 2,231.1 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 15,000,000 หน่วยจากทุนจดเบียน 2,270.3 ล้านบาท เป็น 2,285.3 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

พฤกษา
  • ปี 2559

จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งภายใต้ชื่อ “บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มเสถียรภาพด้านรายได้และกำไรในระยะยาว และ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ ที่จะเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกัน

และยังคงประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่จะบริหารภายใต้หลักธรรมภิบาล เหมือนเช่นในปัจจุบัน โดยวาง 3 กลยุทธ์หลัก ที่จะขับเคลื่อนใน 5 ปีข้างหน้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

คือ 1.คงความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้ระดับน้อยถึงปานกลาง (Value) 2.เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทในตลาดที่อยู่อาศัยระดับบน (Premium) 3.หาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีความสามารถในการสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง (Recurring Income) ที่มั่นคงและยั่งยืน

การพัฒนาแบรนด์สินค้าต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม แยกตามกลุ่มสินค้า โดยในปี 2559 ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ โดยจะเน้นสร้างแบรนด์ที่เข้มแข็ง และมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาในระยะยาว ดังนี้

แบรนด์สินค้า กลุ่มทาวน์เฮ้าส์:บ้านพฤกษา พฤกษาวิลล์ เดอะคอนเนค พาทิโอ
แบรนด์สินค้า กลุ่มบ้านเดี่ยว:ภัสสร เดอะแพลนท์ เดอะปาล์ม
แบรนด์สินค้า กลุ่มคอนโดมิเนียม:พลัม คอนโด เดอะทรี แชปเตอร์วัน คอนโด เออบาโน่ ไอวี่

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในก่อสร้างที่อยู่อาศัย โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมที่อยู่อาศัยจากเยอรมนี พัฒนาโครงการต้นแบบ “Pruksa Plus House” ขึ้นที่โครงการเดอะแพลนท์ เอสทีค พัฒนาการ 38 และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่อยู่อาศัยทั้ง 4 ด้าน ในอนาคต ( 4 Consumer Mega Trends) ได้แก่ 1. บ้านแข็งแรงปลอดภัย (Safety Home) 2. บ้านที่ใส่ใจสุขภาพและผู้สูงอายุ (Healthy Home)

ออกแบบฟังก์ชั่นภายในบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ เช่น ทางลาดสำหรับรถเข็น 3. บ้านประหยัดพลังงาน (Green Home) นำพลังงานทดแทนมาใช้ เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ระบบ Ice Storage / Hot Water Storage และ 4. บ้านทันสมัย (Smart Home) นำแอพพลิเคชั่นมาใช้ในการควบคุมการเปิดปิดสวิชต์ไฟ เครื่องปรับอากาศ และกล้องวงจรปิดภายในบ้านบนสมาร์ทโฟน เป็นต้น

จากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในการนำนวัตกรรม เพื่อทำให้ได้บ้านที่มีคุณภาพ ทำให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “International Quality Crown Awards 2016” ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดโดย Business Initiative Directions (B.I.D.) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและนวัตกรรม

โดยพฤกษาเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทุกกระบวนการทำงาน ทำให้สามารถส่งมอบบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ถือเป็นเครื่องการันตีด้านคุณภาพการก่อสร้างที่อยู่อาศัยของพฤกษาในเวทีระดับโลก เข้าเป็นสมาชิก “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต”

และได้รับมอบใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้มีการจัดงาน “Pruksa Corporate Governance Day (Pruksa CG Day 2016)” เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรทุกระดับให้ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลัก 3 ประการ

คือ 1. Governance ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลที่ดี รักษาความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 2. Growth การช่วยสร้างสรรค์องค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 3. Process การมีกระบวนการปฏิบัติงานที่สร้างสรรค์คุณค่าและบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรมกับทุกฝ่ายตรวจสอบได้