เกษรวิลเลจ

เกษรวิลเลจ
เกษรวิลเลจ
เกษรวิลเลจ

เกษรวิลเลจ ( Gaysorn Village)

เกษรวิลเลจ ( Gaysorn Village) เป็นโครงการพัฒนาศูนย์การค้าและพื้นที่พาณิชยกรรมซึ่งตั้งอยู่บริเวณย่านราชประสงค์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีชื่อเดิมว่า “เกษรพลาซ่า” เปิดทำการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ในลักษณะของศูนย์การค้าที่รวบรวมสินค้าชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกมาไว้ในที่เดียวเพื่อจับกลุ่มลูกค้าระดับบนโดยเฉพาะ แต่ในภายหลังทางกลุ่มศรีวิกรม์ซึ่งเป็นเจ้าของได้เล็งเห็นโอกาสในการเติบโต จึงทำการปรับรูปแบบโครงการใหม่ทั้งหมด รวมถึงปรับภาพลักษณ์ที่หรูหราให้กลายเป็นไลฟ์สไตล์วิลเลจสำหรับคนเมือง (lifestyle urban village) บ้าน

โดยปัจจุบันได้สร้างอาคารเพิ่มเติมชื่อว่า “เกษรทาวเวอร์” ที่มีทั้งโซนที่เป็นศูนย์การค้า ศูนย์สุขภาพ และความงาม รวมถึงโซนอาคารสำนักงาน และเชื่อมต่อไปยังอาคารเก่าที่เรียกว่า “เกษรเซ็นเตอร์” นอกจากนี้ยังมีโครงการจะปรับปรุงศูนย์การค้าอัมรินทร์พลาซ่าฝั่งตรงข้ามเพื่อเชื่อมต่อให้เป็นส่วนหนึ่งของเกษรวิลเลจในอนาคตอันใกล้อีกด้วย บ้าน เกษรวิลเลจยังเป็นที่ประดิษฐานของศาลเทพเจ้าฮินดู 2 แห่งในย่านแยกราชประสงค์ คือ ศาลพระลักษมี เกษรวิลเลจ และ ศาลท้าวจตุโลกบาล เกษรวิลเลจ ซึ่งประดิษฐานอยู่บนชั้น 4

องค์ประกอบ ของเกษรวิลเลจ ( Gaysorn Village)

เกษรวิลเลจในปัจจุบันประกอบด้วย 2 อาคารที่เชื่อมต่อถึงกัน ได้แก่ อาคารเกษรเซ็นเตอร์ (ตึกเกษรพลาซ่าเดิม) และอาคารเกษรทาวเวอร์ มีงบลงทุนในโครงการราว 3,470 ล้านบาท โดยในระยะที่ 1 จะเป็นการก่อสร้างอาคารเกษรทาวเวอร์ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 และระยะที่ 2 จะเป็นการทะยอยปรับปรุงอาคารอัมรินทร์พลาซ่าในปี พ.ศ. 2561 เพื่อเชื่อมต่อกันเป็น 3 อาคารในอนาคต บ้าน จัดสรร

อาคารเกษรเซ็นเตอร์ (เกษรพลาซ่าเดิม)

อาคารดังกล่าวเปิดทำการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 มีพื้นที่ 41,500 ตารางเมตร แบ่งเป็นศูนย์การค้า 5 ชั้น และสำนักงานให้เช่าอีก 3 ชั้น บนชั้น 4 ของอาคาร (ชั้นแรกของส่วนสำนักงาน) ประดิษฐานศาลพระลักษมี เกษรวิลเลจ และ ศาลท้าวจตุโลกบาล เกษรวิลเลจ บ้าน จัดสรร

อาคารเกษรทาวเวอร์

เกษรทาวเวอร์เป็นอาคารสูง 30 ชั้น มีพื้นที่ 63,000 ตารางเมตร โดยโซนด้านล่างของอาคารจะเป็นที่ตั้งของร้านค้าไลฟ์สไตล์ มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเกษรเซ็นเตอร์ ซึ่งจุดเชื่อมต่อนี้เรียกว่า “เกษรโคคูน” เนื่องจากมีการออกแบบให้คล้ายกับรังไหม (Cocoon) เพื่อสื่อถึงจุดกำเนิดของสิ่งใหม่ๆ และยังถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเกษรวิลเลจอีกด้วย

อาคารอัมรินทร์

ประกอบด้วยตึกอัมรินทร์พลาซ่าซึ่งเป็นศูนย์การค้า และตึกอัมรินทร์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานความสูง 23 ชั้น มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 76,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่ศูนย์การค้า 55,000 ตารางเมตร และพื้นที่สำนักงานให้เช่า 21,000 ตารางเมตร

การเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบของเกษรวิลเลจ ( Gaysorn Village)

เกษรวิลเลจ สามารถเดินเชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบย่านราชประสงค์ได้ผ่าน ราชประสงค์วอล์ค หรือ อาร์วอล์ค (R Walk) ซึ่งเป็นทางเดินยกระดับที่เชื่อมต่อตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าชิดลม และสถานีรถไฟฟ้าสยาม มายังตัวโครงการ และเชื่อมต่อเพิ่มเติมไปยังย่านประตูน้ำ โดยใช้ทางเชื่อมที่สร้างขึ้นใหม่ผ่านหน้าโรงแรมอโนมา บ้าน บิ๊กซี ราชดำริ ศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ตบายแพลตตินั่ม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และสิ้นสุดเส้นทางที่ศูนย์การค้าแพลตตินั่ม แฟชั่นมอลล์ ถนนเพชรบุรี ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางกับท่าเรือคลองแสนแสบ ประตูน้ำ และสถานีประตูน้ำ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม ตามแนวถนนราชปรารภและถนนเพชรบุรีตัดใหม่ในอนาคต

ตลอดเส้นทาง อาร์วอล์ค สามารถเชื่อมต่อกับอาคารโดยรอบได้ถึง 19 อาคาร โดยแยกออกเป็นสี่เส้นทาง ดังนี้ บ้าน

  • อีสต์วอล์ค เป็นเส้นทางจากแยกราชประสงค์ไปยังสถานีชิดลม เชื่อมต่อกับ อาคารมณียาเซ็นเตอร์ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ ราชประสงค์ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ โรงแรมฮอลิเดย์อินน กรุงเทพ บ้านจัดสรร
  • นอร์ทวอล์ค เป็นเส้นทางจากแยกราชประสงค์ทะลุผ่านเกษรวิลเลจแล้วออกไปทางด้านหน้าอาคารเกษรทาวเวอร์ เชื่อมต่อกับ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาราชดำริ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ตบายแพลตตินั่ม และศูนย์การค้าแพลตตินั่ม ในอนาคตเส้นทางนี้ยังสามารถเชื่อมต่อได้กับสถานีประตูน้ำ ของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้ม
  • เวสต์วอล์ค เป็นเส้นทางจากแยกราชประสงค์ไปยังสถานีสยาม ส่วนนี้เป็นสกายวอล์คของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เดิม เชื่อมต่อกับ โรงพยาบาลตำรวจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ห้างสรรพสินค้าเซน ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วัดปทุมวนาราม และสยามพารากอน
  • เซาท์วอล์ค เป็นเส้นทางจากแยกราชประสงค์ทะลุผ่านศูนย์การค้าเอราวัณ และโรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เพื่อเดินผ่านทางเท้าไปยังสถานีราชดำริ

การเดินทางไปเกษรวิลเลจ ( Gaysorn Village)

  • รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา – สถานีชิดลม และ สถานีสยาม โดยใช้ทางเดินเชื่อมเกษรสตรีท ที่เชื่อมต่อมาจากราชประสงค์ สกายวอล์ค และเซ็นทรัลเวิลด์ สกายวอล์ค บ้าน
  • เรือโดยสารคลองแสนแสบ – ท่าประตูน้ำ โดยใช้ทางเชื่อมเกษรสตรีทจากศูนย์การค้าแพลตตินั่มแฟชั่นมอลล์
เกษรวิลเลจ

ร้านอร่อย Gaysorn Village (เกษร วิลเลจ)

“เกษรวิลเลจ” ย่านที่รองรับไลฟ์สไตล์คนเมืองในกรุงเทพฯ ใครชอบบรรยากาศสไตล์นี้จะต้องอยากมาเติมเต็มความสุขกับมื้อสุดพิเศษในร้านอาหารของเกษรวิลเลจ สะดวกด้วยการเดินทางแบบรถไฟฟ้าแค่ลง BTS สถานีชิดลม ก็สามารถแวะเกษรวิลเลจได้แบบสบายๆ 10 ร้านนี้บรรยากาศเข้าตา เมนูอาหารโดนใจ มีทั้งอาหารไทย โอมากาเสะ กาแฟ และอื่นๆ ให้เลือกแวะจนไม่มีเบื่อเลย แต่งห้องนอน

ร้าน Ginza Tenharu BKK
Ginza Tenharu BKK ร้านอาหารญี่ปุ่นในรูปแบบโอมากาเสะที่พร้อมเปิดประสบการณ์การทานโอมากาเสะในรูปแบบใหม่ เพราะร้าน แห่งนี้เขามาในรูปแบบเทมปุระโอมากาเสะ! ซึ่งทุกๆ เมนูทางร้านจะเลือกใช้วัตถุดิบชั้นดีส่งตรงจากญี่ปุ่นแบบวันต่อวัน และในบางช่วงยังจะมีวัตถุดิบตามฤดูกาลมาเสิร์ฟให้ลูกค้าได้ทานกันอีก! และนอกจากนี้ทุกขั้นตอนการเสิร์ฟการปรุงยังดูแลโดยเชฟชาวญี่ปุ่นมากประสบการณ์แบบใกล้ชิด ถ้าหากใครที่มาทานที่ร้านจึงจะได้สัมผัสรสชาติอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียม พร้อมด้วยศิลปะการทำเทมปุระและเมนูอื่นๆ เป็นของขวัญติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกด้วยค่ะ  บ้าน จัดสรร

สำหรับคอร์สโอมากาเสะของทางร้านจะมี 2 เวลาให้เลือก คือ Lunch Course : Tsutzumi Course 3,000 บาท และ Dinner Course : Yamabuki Course 3,000 บาท, Yugiri Course 4,500 บาท และ Oborotsuki Course 6,500 บาท บ้าน
ร้าน 1823 Tea Lounge & Boutique by Ronnefeldt
1823 Tea Lounge & Boutique by Ronnefeldt ทีเลานจ์สุดหรูพรีเมียมชื่อดังจากเยอรมันนีที่ตั้งอยู่ในเกษรวิลเลจ ชั้น 1 ที่คนรักน้ำชาไม่ควรพลาด เพราะทีเลานจ์ของที่นี่เขาขนทัพใบชาเกือบร้อยชนิดมาจากเยอรมันนี โดยมีการคัดเลือกแต่ใบชาคุณภาพดี เพื่อให้ลูกค้าได้ดื่มด่ำกับกลิ่นหอมของใบชาอย่างดีที่สุด สำหรับน้ำชาจะมีเลือกเสิร์ฟเป็นเซต เช่น Gold Indulgence Afternoon Tea Set (750 บาท สำหรับ 1 ท่าน และ 1,370 บาท สำหรับ 2 ท่าน)  บ้านจัดสรร
โดยในหนึ่งเซตจะมีครัวซองต์ มาการอง และน้ำชาให้เลือกดื่มแบบครบครัน และนอกจากนี้ในแต่ละเทศกาลทางร้านยังมีเซตน้ำชาออกมาให้เลือกดื่มกันแบบพิเศษสุดๆ หรือถ้าหากใครอยากจะทานให้เต็มอิ่ม ทางร้านก็ยังมีเมนูของหวาน เครื่องดื่มอื่นๆ และอาหารนานาชาติ เคล้าด้วยบรรยากาศสุดพรีเมียมอีกด้วย home
ร้าน Paste Bangkok Thai Cuisine
Paste Bangkok Thai Cuisine ร้านอาหารไทยพรีเมียมที่ได้รับดาวจากมิชลิน 3 ปีซ้อน! เพียงแค่นี้ก็รับประกันความอร่อยชวนทานในเมนูอาาหรของทางร้านได้ดีเลย สำหรับเมนูของที่ร้านจะเป็นเมนูอาหารไทยรสชาติต้นตำรับโบราณรสชาติเหมือนทานอยู่ที่ บ้าน ฝีมือคุณแม่ แต่มีการนำมานำเสนอใหม่ด้วยวัตถุดิบต่างๆ จากมือของเชฟผู้เชี่ยวชาญ เมนูของทางร้านแต่ละเมนูจึงมาพร้อมความแปลกใหม่ แต่ยังคงซึ่งไว้กลิ่นอายแบบไทย ๆ ไม่แพ้อาหารไทยดั้งเดิมเลย สำหรับเมนูของทางร้านจะมีทั้งแบบ A La Carte และแบบเป็นคอร์ส โดยมีทั้งมื้อกลางและมื้อเย็นค่ะ สำหรับราคาคอร์สจะเริ่มต้นที่ 1,200 บาท บ้าน จัดสรร
ร้าน NONAME – Steak Seafood Tapas

NONAME – Steak Seafood Tapas ร้านสเต๊กพรีเมียมของ บ้าน เราในห้างเกษร วิลเลจ สำหรับเมนูของทางร้านจะเน้นเป็นเมนูสเต๊ก Flat Iron พร้อมด้วยท็อปปิ้งให้ลูกค้าได้เลือกเพิ่มเติมกว่า 10 ชนิด! โดยราคาของ Flat Iron จะเริ่มต้นที่ 500 บาท แต่นอกเหนือจากเมนู Flat Iron แล้ว ทางร้านก็ยังมีเมนูสเต๊กเนื้อส่วนอื่น ๆ เช่น สเต๊กวากิวริบอาย, สเต๊กเนื้อแกะ และหมูไอบิเรโก รวมถึงเมนูอาหารอีกหลากหลายทั้งพาสต้า, สลัด, ข้าว และของหวานค่ะ โดยราคาอาหารจะอยู่ที่ประมาณ 390-2,000 บาท บ้าน

ร้าน Karun Thai Tea

Karun Thai Tea หรือร้านชาไทยการัน หนึ่งในร้านชาไทยสูตรเข้มข้นเจ้าดังที่ไม่ใช่แค่ชาไทย บ้าน ๆ ที่มาพร้อมสูตรต้นตำรับที่ถูกคิดค้นจากความรักความหลงใหลในการดื่มชามาตั้งแต่ปี 2541 ด้วยระยะเวลาอันยาวนานจึงประกันได้ว่าชาไทยการันเจ้านี้พกพาความเข้มข้น และกลิ่นหอมตามแบบฉบับของชาไทยในแบบที่คนรักชาไทยไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ สำหรับเมนูชาไทยของที่ร้านจะมีให้เลือกดื่มทั้งหมด 2 สูตรด้วยกัน คือ Traditional Karun Thai Tea และ Blended Karun Thai Tea

โดยจะมีให้เลือกทั้งแบบขวด 100 บาท และแบบแก้ว 75-95 บาท นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มท็อปปิ้งได้อีกด้วยน้า เช่น วิปปิ้งครีม, ไอศกรีมวานิลลา, คุกกี้ครัมเบิล และฟัดจ์ บราวนี (+10 และ +15 บาท) และนอกจากเมนูชาไทยแล้ว ทางร้านเขายังมีเมนูอื่นๆ ให้เลือกดื่มอีก เช่น Morning Rise (น้ำผึ้ง + น้ำมะนาว + น้ำขิง) และ Afternoon Kiss (ส้มยูสุ + น้ำผึ้ง + น้ำมะนาว + ว่านหางจระเข้) ราคาแก้วปกติ 90 บาท และแก้วใหญ่ 100 บาท บ้าน