สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 แนวทางสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับข้าราชการภาครัฐที่ประสงค์สินเชื่อบ้านดีๆเสนอแนะให้พิเคราะห์ “โครงการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564” ของ หมู่บ้านจัดสรร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นขั้นแรกเริ่ม เพราะคิดดอกเบี้ยปีแรกเพียงแค่ 2.65% เท่านั้น แล้วก็ให้ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี ตามรายละเอียดตั้งแต่นี้ต่อไป ขอสินเชื่อไปสามารถที่จะนำมาใช้เพื่อทำอะไรได้บ้าง ? แนวทางสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564 ให้กู้ด้วยมากมายหลายอย่างจุดมุ่งหมาย ยกตัวอย่างเช่น

ผู้ใดขอสินเชื่อได้บ้าง ? ผู้ที่จะขอสินเชื่อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564 จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บ้านจัดสรร เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่รัฐของเมืองที่ชื่อเรียกอย่างอื่น แล้วก็ลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำอธิบายศัพท์ในข้อตกลงกลยุทธ์ผลตอบแทนเงินกู้ยืมเพื่อที่พักที่อาศัยชนิดไม่มีเงินฝาก

รวมทั้งปีที่ 6 จนกว่าครบอายุกติกา กรณีลูกค้ารายย่อยธรรมดา อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าผลตอบแทน อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มแค่เพียง 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน และก็ค่าขึ้นบัญชีสิทธิแล้วก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เสริมเติม ซ่อมแซม และไถ่คืนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

3.“โครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15% ต่อปี แล้วก็ปีที่ 4 จนตราบเท่าครบอายุกติกา กรณีลูกค้ารายย่อยปกติ

คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าผลตอบแทนคิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มแค่เพียง 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติมอีก ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม และก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยกับการกู้ยืมตามวัตถุประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้แล้วหลังจากนั้นก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 home

านข้างหลังแรก ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้เกิดอาการชาวไทยมีบ้าน” ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและก็บุคลากรภาครัฐ มีที่พักที่อาศัยเป็นของตนเองง่ายเข้าไปใหญ่ ผ่าน 3 โครงการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “โครงการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “แนวทางสินเชื่อบ้านคนละด้านหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี รวมทั้ง “โครงการสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี รวมถึงผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 ชนิด

วงเงินสินเชื่อและก็ช่วงผ่อนนานแค่ไหน ? วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย ให้ช่วงผ่อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้จึงควรไม่เกิน 75 ปี คิดดอกเบี้ยเท่าไร อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรกถูกเยอะแยะ ก็แค่ 2.65% ต่อปี ซึ่งถ้าหากกู้เงิน 1 ล้านบาท จะจ่ายเงินงวดปีแรกเพียง 3,400 บาท เท่านั้น ส่วนปีถัดไป คิดในอัตราดังนี้ Phuket Villas

สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบประมาณน้อยก็มีบ้านได้ ด้วย “แนวทางสินเชื่อบ้านคนละด้านหลัง” ที่ให้ทั้งพนักงานประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ยื่นกู้ได้อย่างง่ายดายจ่ายดอกต่ำ เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.75% กับฟรีค่าธรรมเนียมอีกหลายรายการ จังหวะดีแบบนี้จึงควรคว้าไว้เลย ขอสินเชื่อไปสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง
1. ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือแฟลต
2. ก่อสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอาคาร
3. เพิ่มเติมอีก หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมอาคาร
4. ไถ่คืนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือหอพักจากสถาบันการเงินอื่น
5. ไถ่คืนจำนองที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างอาคาร
6. ไถ่คืนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น แล้วก็ก่อสร้างอาคาร หรือเสริมเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
ใครกันแน่ขอสินเชื่อได้บ้าง ?
ชาวเมืองธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน โดยจำเป็นจะต้องแสดงเอกสารทางการเงินประกอบกิจการยื่นกู้ด้วย

ระยะเวลาการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นจะต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี
คิดดอกเบี้ยเยอะมากมายสักเท่าไหร่ ? สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พิเศษสุดกับอัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี ส่วนปีที่ 3 อยู่ที่ MRR-3.40% ต่อปี (6.150-3.40 = 2.75%) เท่ากับว่า อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกซึ่งก็คือ2.75% ต่อปี

สานรัก สานฝันให้เป็นจริงในเร็ววัน กับแคมเปญ “โครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” ที่ให้วงเงินกู้สูงขึ้น สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน มาพร้อมกับอัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ ปีแรก 3% ผ่อนชำระเริ่มล้านละ 3,800 บาท/เดือน ตามข้อตกลงเป็น
ขอสินเชื่อไปสามารถทำอะไรได้บ้าง ? สามารถขอสินเชื่อโครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก เพื่อใช้ในจุดประสงค์ตั้งแต่นี้ไป บ้าน

คนไหนกันแน่ขอสินเชื่อได้บ้าง พลเมืองธรรมดาที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน โดยควรต้องแสดงเอกสารทางการเงินประกอบกิจการยื่นกู้วงเงินสินเชื่อรวมถึงขณะผ่อนนานแค่ไหน ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท/ราย/หลักประกัน
ขณะการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 4 ปี และกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับตอนที่ขอกู้จำเป็นที่จะต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับตอนที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี

วงเงิน วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และก็ตามเกณฑ์รายได้ บ้านเดี่ยว เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อของแบงค์ ขณะผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จึงควรไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณอายุมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับตอนที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อ่านเพิ่มเติม โครงการบ้าน ธอส 2564