บ้านหลังแรก ธอส

บ้านหลังแรก ธอส

บ้านหลังแรก ธอส

บ้านหลังแรก ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้ชาวไทยมีบ้าน” ส่งเสริมผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งพนักงานภาครัฐ มีที่อยู่ที่อาศัยเป็นของตัวเองง่ายมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 โครงงานสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “โครงงานสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “แผนการสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี และก็ “โครงงานสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี รวมทั้งผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 จำพวก

นายฉัตรชัย ศรีไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต  (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) กล่าวมาว่า เพื่อเป็นการเพิ่มจังหวะให้กรุ๊ปผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งพนักงานภาครัฐ สามารถมีที่พักอาศัยเป็นของตัวเองได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น กับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามหน้าที่ “ทำให้ชาวไทยมีบ้าน” รวมทั้ง ภายใต้แนวความคิด “Be Simple, Make it Simple” มีบ้านได้ไม่ยากกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ก็เลยได้จัดแจงกรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท ทำ 3 สินค้าสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำในกรุ๊ปผู้มีรายได้น้อย (Social Solution) ซึ่งครอบคลุมทุกจุดมุ่งหมายการกู้ยืมหลัก เป็นต้นว่า เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม และก็ไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ผ่อนหนี้ได้นานสูงสุดถึง 40 ปี โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ Phuket Villas

1.“แผนการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อพนักงานภาครัฐ” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากร/ข้าราชการของเมืองที่ชื่อเรียกอันอื่น แล้วก็ลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิกู้หนี้ยืมสินตามข้อตกลงโครงงานผลประโยชน์เงินกู้ยืมเพื่อที่พักที่อาศัยจำพวกขาดเงินฝาก ที่หน่วยงานสังกัดเดิมได้เซ็นชื่อร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 2.65% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-2.65% ต่อปี(ปัจจุบันนี้อัตราค่าดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ 6.150% ต่อปี) อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 3.05% ต่อปี home

รวมทั้งปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% ต่อปี แล้วก็ปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุคำสัญญา คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนหนี้เริ่มเพียงแค่ 3,400 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และก็ค่าขึ้นทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อมบำรุง ไถ่คืนจำนำที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น จ่ายหนี้เกี่ยวกับ ที่พักอาศัย และก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่อาศัย ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

2.“โครงงานสินเชื่อบ้านคนละข้างหลัง” กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 2 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1-2 พอๆกับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-3.40% ต่อปี อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก พอๆกับ 2.75% ต่อปีเพียงแค่นั้น ปีที่ 4-5 พอๆกับ MRR-2% โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

แล้วก็ปีที่ 6 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์ อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแค่ 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประมาณราคาหลักประกัน รวมทั้งค่าขึ้นทะเบียนสิทธิรวมทั้งนิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ซ่อม และก็ไถ่คืนจำนำจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้และก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน 2564

3.“โครงงานบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 พอๆกับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 พอๆกับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 พอๆกับ MRR-1.15% ต่อปี และก็ปีที่ 4 จนกระทั่งครบอายุข้อตกลง กรณีลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป

คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี และก็กรณีลูกค้าผลประโยชน์คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนส่งเริ่มเพียงแค่ 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม แล้วก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็อุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวโยงกับที่พักอาศัยกับการกู้ยืมตามเป้าประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้แล้วก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 30 ธ.ค. 2564

1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมตึก หรือแฟลต
2. เพื่อก่อสร้างตึก หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก
4. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึก หรือ แฟลตจากสถาบันการเงินอื่น บ้าน
5. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างตึก
6. เพื่อไถ่คืนจำนำที่ดินพร้อมตึกจากสถาบันการเงินอื่น แล้วก็ก่อสร้างตึก หรือ เพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก
หมายเหตุ

เอกสารด้านการเงิน

พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายธุรกิจ
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / คำสัญญามัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็ใบรับรองยอดหลงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ดังเช่นว่า สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13 หรือ อำเภอช.23) พูลวิลล่า ภูเก็ต
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม/หนังสือแสดงเจ้าของห้องพัก (อช.2) ทุกหน้า
เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบประมาณก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่นๆ(หากมี)
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบพิเคราะห์การให้สินเชื่อของแบงค์ **

อ่านเพิ่มเติม ซื้อบ้านหลังแรก