บ้านดีมีดาวน์

บ้านดีมีดาวน์
บ้านดีมีดาวน์

บ้านดีมีดาวน์

บ้านดีมีดาวน์ มาตรการใหม่จากรัฐ โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เป็นอีกหนึ่งมาตราการ เพื่อช่วยภาคอสังหาในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักขึ้น หลังจากในช่วงปี 2562 นี้นิ่งสงบมาโดยตลอด เพราะมาตรการ LTV ที่ออกมาตัดช่องทางของเหล่านักลงทุนเก็งกำไร ให้ที่อยู่อาศัยถึงมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง มาเข้าเรื่องมาตราการบ้านดีมีดาวน์กัน HOME

ก่อนหลายๆคนอาจจะยังสงสัยว่าโครงการนี้ให้อะไร? มีเงื่อนไขอย่างไร? และเป็นใครมีคุณสมบัติยังไง? ถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ อ่านบทความนี้ก่อนไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ จะได้ไขทุกข้อสงสัยกันไปเลย “ บ้าน ดีมีดาวน์” เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์และลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย

เร่งสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยทางภาครัฐจะสนับสนุนเงินลดภาระการผ่อนดาวน์ ในรูปแบบของ Cash Back จำนวน 50,000 บาทต่อราย  บ้าน ซึ่งระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 62– 31 มีนาคม 2563 เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ อธิบายให้ง่ายๆก็คือใครโอนบ้านตอนนี้ได้เงินคืนไปอีก 50,000 บาทนั้นเองนอกจากนี้ ยังเป็นมาตรการที่เป็นการช่วยกระตุ้นให้มีผู้ซื้ออสังหาเพิ่มขึ้นจากที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากผลของมาตรการ LTV บ้าน

เมื่อต้นปี 2562 ที่ผ่านมา และได้แรงสนับสนุนจาก 3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย บ้าน และสมาคมอาคารชุดไทย รวมไปถึงบางบริษัท บางผู้ประกอบการก็ร่วมจัดโปรโมชั่นช่วยรับภาระค่าโอน-จดจำนอง ในกรณีบ้านราคาเกิน 3 ล้านบาท หรือเพิ่มโปรโมชั่นเพิ่มเติมจากที่ได้จากรัฐ เพื่อระบายสินค้าที่มีอยู่ในมือให้ถึงผู้บริโภคอย่างเร็วที่สุด

ใครที่มีสิทธิ์ เข้าร่วมโครงการบ้านดีมีดาวน์?

 • มีสัญชาติไทย
 • มีรายชื่ออยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากรมีรายได้ไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อปีหรือเดือนละไม่เกิน 100,000 บาท (กู้ร่วมได้ โดยการกู้ร่วมจะดูรายได้ของผู้กู้หลักเท่านั้น)
 • เป็นการยื่นกู้ใหม่ (Re-finance ไม่ร่วม) บ้าน
 • จะต้องเป็นการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียม “ใหม่”จาก ผู้ประกอบการเท่านั้น ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้หากซื้อบ้านหรือคอนโดมือสอง บ้าน
 •  จะเป็นการซื้อบ้านหลังที่เท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดว่าเป็นบ้านหลังแรก และไม่จำกัดเพดานราคา
 •  ได้รับการอนุมัติสินเชื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินและจดจำนองตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.2562 จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2563
 • จำกัดสิทธิ์เพียง 1 แสนรายเท่านั้น บ้าน
 • ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ “บ้านดีมีดาวน์มีดังต่อไปนี้
 1. เปิดให้ลงทะเบียนขอรับสิทธิตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จนถึง 31 มีนาคม 2563 ที่ http://www.บ้านดีมีดาวน์.com/ โดยกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และยินยอมให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปตรวจสอบคุณสมบัติ (จำกัดลงทะเบียนได้ 5 แสนรายเท่านั้น)
 2. บุคคลที่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับ E-mailแจ้งผลการตรวจสอบรอบแรก บ้าน
 3. สถาบันการเงินพิจารณาคำขอกู้ และดำเนินการอนุมัติเงินกู้รวมถึงจดจำนองให้แล้วเสร็จ
 4. ระบบตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงิน และแจ้งผลการตรวจสอบ บ้าน
 5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โอนเงิน 50,000 บาท เข้าบัญชี PROMPT PAY ที่ผูกกับเลขประชาชน 13 หลักของผู้กู้หลัก

บ้าน ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าว “โครงการบ้านดีมีดาวน์เป็นโครงการที่ช่วยลดภาระให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีคุณสมบัติและปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ”  “ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทจากผู้ประกอบการ ยังได้รับสิทธิประโยชน์อื่นที่รัฐบาลมอบให้ บ้าน

เช่น การลดค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองเหลือเพียงประเภทละ 0.01% และสิทธิ์ได้รับมาตรการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 2.5% ต่อปี คงที่ 3 ปีแรกของ ธอส.” การดำเนินโครงการ บ้านดีมีดาวน์ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ขยายตัวต่อไป บ้าน

บ้านดีมีดาวน์

ช็ครายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 12. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 13. ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) จำกัด (มหาชน)
 14. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 15. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 16. ธนาคารออมสิน บ้าน
 17. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์
ดอกเบี้ย 0.5% ปีแรก (เฉลี่ย 3 ปี 2.5%)ผ่อน 10 บาท / เดือน สำหรับวงเงินกู้ 1 ล้านบาทดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี 2.5%
ยกเว้นค่าประเมินราคา – ค่ายื่นกู้ดอกเบี้ย 0.01% ปีแรก (เฉลี่ย 3 ปี 2.903%)ผ่อน 3,300 บาท / เดือน
1,000 รายแรก กรุงไทยช่วยผ่อน 5,500 บาทผ่อนนานสูงสุด 40 ปีที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท
รายที่ 1,001-10,000 ลดดอกเบี้ยปีแรก ให้อีก 0.1% ต่อปีวงเงิน 25,000 ล้านบาทวงเงิน 50,000 ล้านบาท

ไวรัสน็อก ‘บ้านดีมีดาวน์’ จัดสรรขอยืดถึงสิ้นปี

โค้งสุดท้ายไตรมาส 1/63 โควิด-19 น็อกมาตรการรัฐ “บ้านดีมีดาวน์” อยู่หมัด “ศุภาลัย” ชี้ต้นเดือน ก.พ. กำลังจะเป็นตัวช่วยแต่เจอโรคระบาดดับมู้ดผู้บริโภค “เสนา-NC-แสนสิริ-ออริจิ้น” จี้รัฐขยายเวลาถึงสิ้นปี นายกคอนโดฯขอตัวช่วยเว้นโอน-จำนองขยับราคาจาก 3 ล้าน เป็น 5 ล้าน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำรวจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงไตรมาส 1/63 บ้าน

โดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะหมดอายุมาตรการ “บ้านดีมีดาวน์” ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 พบว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นปัจจัยถ่วงสำคัญที่สุดทำให้บรรยากาศการซื้อขายที่อยู่อาศัยลดความคึกคักอย่างเห็นได้ชัด  นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ไตรมาส 1/63 ข้อมูลที่พอจะบอกได้คือ บ้าน

2 เดือนแรกปี 2563 ยอดขายดีกว่า 2 เดือนแรกปี 2562 คาดว่าเป็นเพราะบ้านดีมีดาวน์จะหมดอายุสิ้นเดือนมีนาคม ทำให้ยอดวิ่งเข้ามาเยอะช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ อย่างไรก็ตามสถานการณ์พลิกด้านในเดือนมีนาคม บ้าน จึงทำให้ยอดรวมรายไตรมาสผันผวนได้