ตกแต่งสวนสวย

ตกแต่งสวนสวย

ตกแต่งสวนสวย

ตกแต่งสวนสวย การตกแต่งสถานที่”หรือเรียกกันสั้น ๆ ว่า จัดแต่งสวน นั้นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง Lan­dscape gordenning มีผู้ให้ชื่อในภาคภาษาไทย ว่า “อุทยานวิทยา,, ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของพืชสวนหรือพืชกรรม (Horticultuve) ไทยเราได้มีการจัดสวนกันมานมนานแล้ว จากหลักฐานในศิลาจารึกสมัยกรุงสุโขทัย และหนังสือวรรณคดีต่าง ๆ สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ได้กล่าวไว้หลายตอน สมัยก่อนการจัดสวนนิยมจัดทำในพระราชอุทยานของพระเจ้าแผ่นดิน

ภายใน บ้าน ขุนนางผู้ใหญ่ หรือตามวัดวาอารามเท่านั้น ยังไม่แพร่หลายเข้าไปในบ้านสามัญชนทั่วไป เพิ่งจะมาตื่นตัวกันในระยะเมื่อไม่นานมานี้เอง อาจเป็นเพราะอิทธิพลของสถาปัตยกรรมใหม่ ๆ ที่บังคับให้ต้องจัดสวนเพื่อเชิดชูอาคารสิ่งก่อสร้างนั้น ๆ ให้เด่นขึ้นอีกประการหนึ่ง เนื่องจากธรรมชาติที่มีอยู่ถูกทำลายย่อยยับด้วยความเจริญของบ้านเมือง จึงจำเป็นที่จะต้องหามาชดเชยให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาวะสมดุลย์ ความมุ่งหมายที่สำคัญก็เพื่อตกแต่งบริเวณบ้านหรืออาคารสถานที่ให้เกิดความสวยงามน่าดู เกิดความสุขสดชื่นทั้งกายและใจแก่เจ้าของบ้าน ครอบครัวที่พักอาศัย ตลอดจนเป็นที่สุขตาสุขใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็น

ตกแต่งสวนสวย

สวนสวยแบบ Formal Style

สวนลักษณะนี้เหมาะกับสถานที่ที่มีเนื้อที่มากประกอบอาคารเช่น ปราสาท พระราชวัง วัด สถานที่ทำการ หรืออาจไม่มี อาคาร เป็นลักษณะเปิดโล่ง เช่น สวนสาธารณะ จัตุรัสกลางเมืองก็ได้ สวนประเภทนี้จะคำนึงถึงแบบแปลนเป็นสำคัญ การจัดวางแปลน จะจัดวางเป็น ลักษณะสมดุล (Symmetry) หรือสองข้างเท่ากัน นิยมออกแบบ ให้มีไม้ดอกสีฉูดฉาดสดใส ตัดกับสนามหญ้าสีเขียว โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

ที่ตัดแต่งเรียบร้อย สวยงาม ต้นไม้ก็มักจะตัดแต่งเรียบร้อยสวยงาม ต้นไม้ก็มักจะตัดแต่งเป็นรูปทรงเรขาคณิต ต้อง ดูแล ตัดแต่งต้นไม้ และสนามหญ้า ให้อยู่ในรูปฟอร์มเรียบร้อยเสมอ โดยยึดถือรูปแบบแปลนที่ออกไว้เป็นสำคัญ ไม่นิยมปล่อยต้นไม้ ให้เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติเพราะอาจจะทำลายแบบแปลนที่กำหนดไว้ ทำให้ผิดวัตถุประสงค์ในการจัดในสวน

1.) ทัศนียภาพของสวนประดิษฐ์-เน้นหลังบ้านเขียวสดสวยด้วยไม้เลื้อยริมผนัง แลสร้างจุดเด่นของสวนด้วยรูปปั้นสีขาว 
เป็นการจัดสวนในพื้นที่หลังบ้าน บ้านหรู และเป็นบริเวณรับแสงตลอดวัน เนื้อที่กว้าง 2.2 เมตร ลึก 3 เมตร จัดลักษณะให้มีรูปปั้นแบบยุโรปสีขาว ลดความกระด้างของผนังรั้วด้วยต้นไม้ และสามารถตั้งชุดนั่งเล่นในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม สวยงาม

2.) ทัศนียภาพของสวนประดิษฐ์-เน้นน้ำตกหัวสิงค์อิงแนบกำแพงสวน 
เป็นการจัดสวนในพื้นที่ หน้าบ้านขนานกับทางรถเข้าบ้าน และเป็นบริเวณรับแสงตลอดวัน เนื้อที่กว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร จัดสวนให้มีเด่นด้วยน้ำตกแบบหัวสิงค์ เลือกใช้ต้นไม้ที่ตัดแต่งเป็นระเบียบสวยงาม เพื่อเพิ่มความร่มรื่น สร้างความเป็นส่วนตัวให้กับเจ้าของบ้าน และเพิ่มพื้นที่ในการเข้าไปสัมผัสสวนด้วยพื้นเข็งที่สวยงาม

3.) ทัศนียภาพของสวนประดิษฐ์-เน้นเอกลักษณ์ไทย ด้วยไม้ดัดพวกตะโก
เป็นการจัดสวนในพื้นที่ หน้าบ้านขนานกับทางรถเข้าบ้าน ภูเก็ต วิลล่า และเป็นบริเวณรับแสงตลอดวัน เนื้อที่กว้าง 2.2 เมตร ลึก 2 เมตร

4.) ทัศนียภาพของสวนประดิษฐ์-จัดบรรยากาศให้นั่งชมน้ำพุเย็นสบาย พร้อมบรรยากาศศาลาระแนงโปร่งคลุมด้วยไม้เลื้อย 
เป็นการจัดสวนในพื้นที่ หน้าบ้านขนานกับทางรถเข้าบ้าน เป็นบริเวณที่รับแสงตลอดวัน เนื้อที่กว้าง 3 เมตร ลึก 6 เมตร จึงจัดมุมมองที่ดีจากภายในตัวบ้านออกมายังสวน พร้อมทั้งจัดบังตาพรางถังเก็บน้ำ และจัดพื้นที่นั่งพักผ่อนในสวน ให้เป็นสัดส่วนเพื่อ ความสะดวกในการดูแลรักษา และความเป็นระเบียบสวยงาม

คุณสมบัติและหน้าที่ของ สวนลักษณะนี้ ก็คือ สร้างความโอ่อ่าสง่างาม ให้กับอาคาร และสถานที่ เป็นที่นิยมกันมากใน ประเทศแถบยุโรป ซึ่งนับเป็นแม่แบบของ สวนลักษณะ Formal Style เป็นสวนที่ออกแบบโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลม พรรณไม้ ส่วนใหญ่ถูกตัดแต่งใน สวนแบบประดิษฐ์ การออกแบบ จะมีแกนกลาง เพี่อความสมดุลของสวนทั้งสองข้าง และมีจุดเด่นถึงดูดสายตา สวนประดิษฐ์ มักใช้กับ พื้นที่ขนาดใหญ่ หรือ สถานที่ราชการ เพี่อสร้างความหรูหราและสง่างามของสถานที่

ตกแต่งสวนสวย


สวนโมเดิร์น Modern Garden

เป็นสวนที่เน้นการใช้แนวเส้นและรูปทรงเรขาคณิต ที่เรียบง่ายในการออกแบบ โดยใช้วัสดุตกแต่งที่ดูทันสมัยเข้ามาประกอบ เช่น รูปประติมากรรมต่างๆ การออกแบบอาจสื่อความหมายถึงบางสิ่ง ไม่นิยมใช้พรรณไม้ปริมาณมากๆ แต่เลือกใช้เฉพาะต้นที่มีรูปทรงที่โดดเด่น Phuket Villas

1.) ทัศนียภาพของสวนแบบโมเดิร์น เน้นรูปทรงของกระบะปลูกพืชพรรณที่มีลักษณะแปลกตา เสริมน้ำพุในสวนเพื่อสร้างบรรยากาศให้สดชื่น มีความเคลื่อนไหว และสวยงามสวนคประดิษฐ์-เน้นเอกลักษณ์ไทย ด้วยไม้ดัดพวกตะโก
เป็นการจัดสวนในพื้นที่ หน้าบ้าน ภูเก็ต วิลล่า ขนานกับที่จอดรถ ขนาด 2.4 x 2 เมตร ติดกับลานทางเดินเข้าบ้าน ด้านหน้าติดกับรั้วและถนน ได้รับแสงแดดจัดตลอดวัน

2.) ทัศนียภาพของสวนโมเดิร์น ใช้รูปแบบของเส้นซิกแซ็กสร้างการเคลื่อนไหว และเน้นพืชพรรณไม้ตระกูลเฟินหลายหลายชนิด อีกทั้งน้ำพุหินแกรนิตทรงกลมเพิ่มความเคลื่อนไหวของสวน 
เป็นการจัดสวนในพื้นที่หน้าบ้าน บ้านหรู ขนานกับที่จอดรถ ขนาด 1 x 5 เมตร สภาพแสงแดดรำไร จัดโดยใช้รูปแบบของเส้นขอบกระบะปลูกแบบซิกแซ็ก และลดหลั่นระดับการปลูกทำให้ดูเป็นภาพเคลื่อนไหว 

3.) ทัศนียภาพของสวนแบบโมเดิร์น จัดแปลงพืชพรรณเส้นขอบชัดเจน พร้อมมีที่นั่งฟักผ่อนได้ด้วย 
เป็นการจัดสวนในพื้นที่ หลังบ้าน กว้าง 4 เมตร ลึก 2.5 เมตร เป็นสวนต่อเนื่องจากครัวและอีกสามด้านติดกับเพื่อนบ้าน เป็นบริเวณที่ได้รับแสงแดดเต็มที่

ตกแต่งสวนสวย

สวนธรรมชาติ Natural Garden

เป็นสวนที่มักใช้เส้นโค้งในการออกแบบ ซึ่งช่วยให้เกิดรูปทรงอิสระ สร้างรูปแบบที่นุ่มนวล สบายตา โดยเลียนแบบธรรมชาติ

1.) ทัศนียภาพของสวนแบบธรรมชาติ – พื้นปลูกเป็นพื้นแข็ง จึงใช้พืชพรรณไม้ชนิดปลูกในกระถาง ทั้งหมด 
เป็นการจัดสวนหน้า บ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร x 5 เมตร พื้นเป็นพื้นแข็งปูดัวยกระเบื้องเซรามิก เป็นพื้นเดียวกันกับบริเวณที่จอดรถ สภาพแสงได้รับแสงแดดจัดตลอดวัน จึงจัดบรรยกาศสวนให้ร่มรื่น ดูสดชื่นด้วยไม้กระถางทั้งหมด โดยใช้พรรณไม้ชนิดที่มีดอกหอม และสร้างจุดเด่นด้วยน้ำพุขนาดเล็ก พร้อมตกแต่งธรรมชาติด้วย การเล่นเส้นแนวขอบเขตของสวนด้วยท่อนไม้สนและระเบียงไม้

2.) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ – ใช้พืชพรรณไม้ชนิดให้ความร่มรื่น ดอกหอม ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ พวกตอไม้ ศิลาแลง 
เป็นการจัดสวนหน้าบ้าน ภูเก็ต วิลล่าภูเก็ต วิลล่า ขนานกับที่จอดรถ กว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงได้รับแสงแดดจัด จึงจัดบรรยกาศสวนให้ร่มรื่นด้วยไม้ดอกหอม ชนิดพืชพรรณที่ไม่ต้องตัดแต่งมากนัก และดูแลรักษาง่าย พร้อมทั้งตกแต่งด้วยตอไม้และศิลาแลงเป็นจุดเด่นของสวน

3.) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ – ใช้พืชพรรณไม้หลากชนิด หลายหลากวัสดุ ตกแต่ง พรางแสงด้วยซุ้มไม้เลื้อย 
เป็นการจัดสวนในกระบะบริเวณด้านหลังบ้าน ขนาดพื้นที่กว้าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร สภาพแสงได้รับแสงครึ่งวันเช้า ซึ่งต้องการบริเวณสำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สำหรับปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ และพรางตาถังเก็บน้ำหลังบ้านให้น่าดูมากขึ้น

4. ) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ – ใช้พืชพรรณหลากสีสัน 
เป็นการจัดสวนในพื้นที่หน้าบ้าน บ้านหรู กว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงหน้าบ้านแดดจัดมาก จึงต้องใช้ระแนงพรางแสงให้พื้นที่ร่มรื่น เพื่อใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนและชมสวน ใช้ไม้หมอนรถไฟ และก้อนหินเป็นทางเดินในสวน เพื่อให้กลมกลืนและเป็นธรรมชาติ สร้างสีสันโดยใช้พรรณไม้หลากชนิด เช่น โยทะกา โกสน โมกตอ หลิวใบ และผกากรอง เป็นต้น

5.) ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ – ใช้พืชพรรณไม้เขตร้อน 
เป็นการจัดสวนในพื้นที่หลังบ้าน กว้าง 4 เมตร ลึก 2.5 เมตร สภาพแสงหลังบ้านร่ม ต้องการใช้เป็นที่นั่งพักผ่อน และเน้นใช้พรรณไม้เขตร้อน การจัดจึงเลือกใช้ไม้ชอบร่มเงาพวก เฮลิโคเนีย ขิงแดง ดาหลา เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม แต่งห้องนั่งเล่น